Nhận máy như trên trong tay ko có z3x.có bác nào có tools thì chia sẻ giúp e nhé .hoặc ai có stock 4.0 của e nó thì cho e cái link thử cứu.đa tạ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]