như tiêu đề e đang cần bản rom tv chuẩn cho sky a760s ae ai co cho e xin .thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]