Các bác giúp e với. E có con i9500 lúc đầu imei là 0049 . Sau đó e repair = Z3x Done . nhưng khi lắp sim vào thì thấy nó khóa mạng. Thế là e Unlock phát nữa OK . Nhưng khi lắp sim vào thì nó có sóng nhưng k gọi được " chỉ gọi đc cuộc gọi khẩn cấp " . E check imei, baseband thì ngon nghẻ hết. Mong các bác giúp e ca này

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]