Cần anh em giúp gấp đang cần file 4.0.4 tiếng việt khách mua máy đòi rom 4.0.4 mà kiếm hoài ko được.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]