máy hiện giờ đang ở 4.1.2 mà em tìm toàn thấy 4.0.4.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]