Cần ae giúp gấp sol24 lỗi cuộc gọi đến, quay về stock để fix lỗi nhưng k được, flash stock sol24 bị treo cảm ứng, convert C6833 thì cảm ứng ok nhưng k nhận dc cuộc, ae ai có giải pháp về stock giúp e với. Thanks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]