như tiêu đề em đang có con sam sung bản china SM-G3502C tìm trên mạng không thấy có rom tiếng việt cho bản C mà chỉ thấy có rom tiếng việt cho bản SM-G3502U không biết có dùng chung được không mong anh em cho ý kiến


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]