mình mới nhận máy samsung s2 i9100 , bật máy dùng bình thường , khi cắm sạc tắt nguồn , mình đã thay cáp sạc + luôn quả bin cũng không được , ae nào biết chỉ gùm , mình xin cảm ơn nhiều


Tiêu đề cần đủ TÊN MÁY + TÊN BỆNH, topic close yêu cầu post lại.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]