như đề máy đang trưng tủ bán mà giờ lôi ra ko nhận sim 1 nhưng vẫn nhận sim 2..đã up lại rom..xem schematic thì thấy thiếu áp 3v ở r719 và c712..mong ace giúp vs..tks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]