xin file s2 HD rôm gốc ạ...ai có giúp e với tkanhs...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]