Không biết con này có gặp được con thứ 2 ko nữa, Thằng bạn vọc phá root để up chplay , làm e nó treo luôn, sau 1 hồi kiếm rom kết cuộc cũng up e nó lên . Tình hình lại ế độ nên ko biết làm j add chplay và việt hóa e nó luôn. Anh e biêt rồi xin nhẹ tay đừng chém e.:3onion15::cuteonion13: Up lên cho có data trên diễn đàn . Vài hình ảnh e nó
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]