anh em ai có cho em xin vói, máy hàn quốc, thank mọi nguòi

Chú ý bài post sai nơi quy định xin File mà post vào phần cứng là sao[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]