Mình đo tổng trở chân socket đi vào L33, chân số 10 mất trở, xin các bác trợ giúp dùm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]