Trang web tập hợp đủ các Rom Stock - OTA - CWM Backups và TWRP Backup tuỳ từng dòng của HTC ,em download thử Rom RUU HTC M7 thì tốt độ nhanh ổn định ,không cần đăng nhập và update thường xuyên
Link :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Chia sẽ cho anh em 4R mình cho ai có nhu cầu
Có gì sai xót anh em thông cảm và góp ý ạ!!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]