sáng nay nhận được ẻm not 4 ,cứ khởi đông lên khởi động lại hoài, treo logo chay mấy stock rom không được ,loay hoay mãi tìm được file được file trên bác google DONE luôn có tiếng việt
chia sẻ cho anh em nào cần

like +cho diem+inbox nha !
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]