mình tự tay quay lên đây video này . video do chính mình tháo lắp . có nhiều đoạn bị che khuất quá[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]