Nhận máy unlock không để ý nên báo giá unlock như bình thường, unlock xong bỏ sim vô không sóng mới thấy imei Certi fail (check = mode *#0011#). Thôi thì repair luôn, info thêm data 4rum....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]