Mình đã test thành công và cứu được trên 3 dòng máy mình gặp là I9505-N9005-E330 nay up bộ file KERNEL len cho anh em ai gặp như vậy thì cứ phang

Cách làm : là nạp file KERNEL cho máy đang bị lỗi xong máy sẽ treo ở màn hình logo cứ yên tâm . Lấy file cùng ver với KERNEL mình vừa nạp sẽ nạp ok ( file này anh em tự load nhé file lớn quá mình không up được)

File E330

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

File I9505...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]