mới nhận cây s8500 sạc không vô đã qua thợ lam rồi,tháo ra thấy mất 3 con tụ ơ phia sau ổ sạc.ae ai có so đồ mạch hoặc có hình ảnh câu cho xin giúp thanks!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]