Bác nào có sơ đồ máy này cho em xin với.
máy bị chạm nguồn thứ cấp.
thank tất cả mọi người


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]