Máy em đang xài hết pin, xạc pin vô thì bị treo táo. Em Restore thì bị thế này các bác ạ!
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
Có cách nào fix được không hay phải sửa main ạ.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]