như tiêu đề ae nào gặp qua pan này rồi chỉ e với .e chưa biết bắt đầu từ đâu cả.
bật nguồn lên đc khoảng 10 đến 15 phút lại xanh màn hình và khởi động lại ( máy nguyên zin )
thanks tất cã ae[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]