tình hình là con 3gs của e nó chạy 6.1.6 chơi game zs máy chậm mau hết pin qá. nên xuống 5.1.1 có shsh. nhưng bị 1 lỗi là chinh độn sáng màn hình thỳ màn hình nó chớp chớp. quât lại 6.1.6 thì bình thương. add shsh đủ kiểu mà cũng bị z. ai biết xin chỉ zs:-?:-?:-?:-?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]