lang thang nhận tool khá là hay tool có nhiều chức năng anh em thyam khảo chép nhạc backup dữ liệu trên phone danh bạ tin nhắn hình ảnh còn có thể quay màng hinh chiếc điện thoại như tool anh thuclinh hay tool pclink cho zenphone có luôn chức năng root máy luôn
demo dang test tren N7100 và quay phim cả zenphone luôn anh em test ngay đê chỉ cần anh em gỡ lỗi usb là ok tất đang cài ứng dụng cho zenphone nhanh quá ,cài mà không cần vô thẻ bung ra từ từ là mê rồi
có sai box mod di chuyển dùm em...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]