Tinh hình là mình nhận con ip5 main zin cấm sạc váo không báo gì cả em đã thay đuôi sạc rồi nhưng không được ae có làm qua xin chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]