Mình nhận cây Mobell Nova F trong tình trạng mất nguồn, kẹp dòng treo gần 2A, nhấn nguồn thì kim dao động 1 chút, bác nào biết lỗi gì, giúp e với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]