đã remove đui sạc. lắc nguồn. vẫn vậy ae nào có cách chỉ zs . máy xài chíp mtk 6261ma/:)/:)/:)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]