như tiêu đề mình đã nêu,mình nhận 1 cây n1280 do rơi nước mất nguồn nhưng có dao động,mình đã thay con r10k và nhưng con tụ xung quanh chấu pin nhưng vẫn không lên nguồn,và cũng đã thay màn hình khác,kiểm tra đường màn hình vẩn tốt nhưng vẩn không lên nguồn ae ai còn cách nào khác xin giúp với cám ơn rất nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]