em nhận cây 520 ,tình trạng mất nguồn có dấu hiệu nước ngay siêu ic nguồn nhưng bóc siêu ic và tụ sạch đẹp,mấy con tụ đường bsi bị rỉ sét em đã thay 2 bộ tụ,
kẹp nguồn kim lên gần 2a nếu giữ nguồn thì kim đứng im,bỏ tay ra kim tụt về 0,em đã thay ic nguồn tình trạng vẫn vậy,ae ai làm qua rồi giúp em với,những phần khác boar sáng đẹp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]