Hồi trước sài IOS - Winphone - Nay chuyển sang Anroid nên còn bập bẹ nhìu lắm, nay lễ 30/4 rảnh rỗi nghịch nghịch để Root , ai ngờ root sao treo lun logo , đành mò rom stock để khôi phục lại . Tìm quài cuối cùng cũng ra .

Vừa share vừa để đây sau này có thì mình quay lại làm cho tiện .
4.4.2

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]