mình nhận lúc chiều con lenovo mất mic nhà ko có mic tàu 4 chân chế mic 2 dây vào dùng tạm hơi nhỏ so với mic zin .dù sao cũng chữa cháy kiếm lúa .ae nào biết rồi ko gạch đá nhé .ae nào chưa biết múc cho nhanh
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]