như tiêu đề mình nói minh mới nhận 1202 bị cấu hình tai nghe mình nối các chân tai nghe lại mà vẫn không mất cấu hình


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]