1202 mất loa trong & ngoài. xin ae giúp đỡ.....

đã tthử loa ... đóng ic nguồn ... đóng u ... câu tắt tụ 8 chân ... thay ic chuông ( 7 con ) ... vẫn chưa hết ạ[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]