tình trạng la bi rơi bể màn hình và cảm ứng,e đã thay rồi nhưng mở nguồn thi không thấy hiển thi,kẹp nguồn thì kim dòng vẫn tốt,gỡ ra kiêm tra thi thấy con c244_app bị mất và đứt chân trên main,ae nào có cái hình câu 2 chân của con TỤ này cho e xin kais hình chân của nó đi đâu về đâu,thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]