em mới nhận key v8405 sạc không báo gì... tình trạng máy em tắt nguồn thì sạc nhận nhưng không vào pin. mở nguồn nên thì cắm sạc không nhận..chân 1 vẫn còn trở.. ae gặp qua rồi giúp e với ạ.. e cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]