máy bị bong công tác nguồn.thợ khác không thay được.mang qua chỗ mình thay công tác vào ngon lành bật nguồn tưởng ngon ai dè kim dòng dao động muốn lên nhưng lên tới 0.1A treo.máy ko lên,cắm máy tính ko có hiện tượng gì.nghĩ mất boot đem hàn TP repair báo done kẹp dòng bật thử vẫn y như cũ ^:)^ chợt nhớ có cái main xác lôi ra ngắm kĩ 1 hồi thấy mất con tụ như trong hình.gỡ luôn đóng sang bật thử nguồn rung phát lên NOKIA ngon lành .ae mang về tham khảo nghiên cứu =D>
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]