mình nhận rơi đất con 3gs bật nguồn không lên cắm sạc lên táo rồi tắt..chạyphần mền báo lỗi 1602.đã thay con cuộn dây màu xanh gần chân bin vẫn vậy mong mọi người góp ý


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]