Tình hình là em tính sắm 1 box để unlock và repair boot cho samsung và lG chạy chủ yếu là android...
mong các bác pro trong này cho em ý kiến với... àm là gà mới bắt đầu nên có gì sai sót mong các bác thông cảm...
em đang quan tâm box octoplus
các bác cho em thông tin với giá cả của em ấy luôn với ạ..

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]