Máy của mình cứ dùng 1 lúc là tắt nguồn khỏi động lại . dùng 1 tg thì bay giờ cứ bật nguồn lên nó lại khỏi động lại . bác nào có rom 2.3.3 TV cho xin vs ạ . thanks ...:">

- - - Updated - - -

up...................


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]