ae kt hộ em con nay vs . em bỏ sim vina hay mobi gì vô cũng báo lổi sim cả . nhưng khi xoa cài đặt lai hoặc chạy lai chương trình kích hoạt lại thì sim đó sống 3g và 2g ok. còn đổi sim khác vào vẫn báo lỗi sim .
IMEI 012959003325035
Số QR146CTHA4T
Kiểu Model máy IPHONE 4 32GB BLACK
kích hoạt
Warranty Out of Warranty
Telephone Technical Support hết hạn
Repairs and Service Coverage hết hạn
Find My iPhone OFF
Nước mua United States
Mua hàng ngày 03.07.2010
nhà cung cấp [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
khóa SIM đã bị khoá
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]