e vùa nhận con qsmart liệt toàn bộ cảm ứng máy bị rơi nước e đã lác lại con ic cảm ưng ma k đước
xin các bác cho e sơ đò cảm ứng can này vs
thanhs cá bác nhiều
:-s


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]