Note 2 CHN N719 tiếng Việt ok
Galaxy Note 2 CHN – N719 thêm tiếng Việt,thêm CHPlay,bỏ bớt app China không cần thiết
Thay logo khởi động thành Samsung chứ ko còn Logo China nữa
Build tar flash qua odin ok


Chúc ACE Giáng Sinh An Lành và Hạnh Phúc [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]