Hiện tại em đang nhận của khách 1 em Samsung E210S sạc hút pin ra không đầy .Bác nào gặp Pan này rồi chỉ em với. Thanks các bác rất nhiều .

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- - - Updated - - -

Không bác nào giúp em à.................


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]