máy cắm xạc ko báo gì, em đo ở chân xạc thấy chập + với - . trước chân xạc có 1 loạt tụ trở với diot, ko bít mạch nó ăn ntn để cách ly. ai bit sơ đồ mạch xạc giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]