cần ae cho e xin file tiếng việt sam sung gt-c6712 với khách dí e quá a


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]