đầu tiên nạp file dowgread về 4.2.2 , khi nạp xong thì ta wapdata nhé không là treo logo mãi đấy,
tiếp đến bấm *#0808# xong hiện ra cái bảng ta chon dòng cuối cùng xong khởi động lại điện thoại
tiếp đến dùng Vroot để root máy khi root xong sẽ suất hiện biểu tượng Supper user trên phone là oke
tiếp tục ta dùng Z3x và cáp usb để unlock máy
trên tool z3x ta chọn New security và tick vào Skip Backup/Restore NVM Cuối cùng bấm Unlock là oke
Chúc mọi người lần sau có gặp lamg cho nhanh
Cám ơn Vip...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]