cái này có lâu rồi chia sẻ cho những ae mới vào nghề ae nào biết rồi thì đừng chém e nha [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]