như tiêu đề mọi người ai có file ppm tv e72 V091.004 shared cho e với.
em đang cần gấp, lúc chạy Phoenix tự chọn file ko nhìn nên bị chạy bản tiếng anh


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]