em nhận con lu6800 bị mã google, tìm hiểu thì thấy nó ko có phím cứng vào recovery, đồng nghiệp nào có cách mở con này gíúp em với. tiện thể aic ó tiếng việt cho e xin luôn ạh. thank nhìu

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]