Em chế cục pin qsmart mach bằng pin LG Lte1,nhưng giờ máy báo sạc mà không vào pin.ai giúp e với.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]